Strategie

Heeft u targets of andere communicatiedoelstellingen? Dan maken we een plan om deze te realiseren. De strategie! Ik maak een mix van de marketing- en communicatiestrategie, met als uitkomst een plan voor de inzet van middelen: wanneer zetten we wat in, hoe vaak, met welk bereik, welk aanbod, welke vorm, et cetera. Plan the work, work the plan. Is het strategische plan voor een jaar gemaakt, dan kunnen we vervolgens alle uitingen maken, eventueel testen, resultaten meten en waar nodig het jaarplan bijsturen. Werken met dit jaarplan zorgt voor betere planningen, betere uitingen en betere resultaten.